Bouw

Groei

Hoewel de economische crisis van 2008-2009 zijn sporen heeft achtergelaten, is de afgelopen paar jaar een duidelijke economische groei te zien. Dit geldt voor vrijwel alle sectoren, maar vanwege de aantrekkende woningmarkt is het in het bijzonder in de bouwbranche te merken. In 2017 nam de productie met maar liefst 5,5% toe en de bouwsector is daarmee één van de sterkste drijvers achter de economische groei in Nederland.

De vraag naar utiliteitsgebouwen en infraproductie neemt ook toe, maar minder - de overheid is een grote opdrachtgever voor beide gebieden en forse bezuinigingen hebben tot gevolg dat projecten regelmatig uitgesteld worden. Enkel in de randstad is veel behoefte aan utiliteitsgebouwen; in andere delen van het land staan bijvoorbeeld kantoorpanden nog regelmatig leeg. Investeringen in de infrabouw worden ook lang niet meer altijd door de overheid gedaan - nutsbedrijven, vervoersbedrijven en industrie treden hier steeds vaker opdrachtgever op.

Nieuwe woonconcepten

Een andere verandering die direct invloed op de bouwsector heeft, is de vergrijzing van de bevolking. De vraag naar woningen neemt weliswaar toe, maar het soort woningen verandert. Nieuwe woonzorgvoorzieningen van hoge kwaliteit, evenals individuele concepten om langer zelfstandig te kunnen wonen, vinden gretig aftrek. Deze individualisering is overigens niet alleen iets van de oudere generaties - ook jongere klanten komen met steeds diversere vraagstukken.

Duurzaamheid als basisvoorwaarde

Waar duurzaamheid eerder een onderscheidend kenmerk was, is het nu een basisvoorwaarde geworden. Vanuit zowel bouwer als opdrachtgever is hier veel aandacht voor en door één van de groenste regeerakkoorden ooit liggen hier kansen om de productie en omzet in de bouwsector verder te laten groeien. Daarnaast vindt er een verschuiving van bouwlocaties plaats. Er is minder grootschalige nieuwbouw in het buitengebied, maar meer kleinschalige (her)bouw in bestaande situaties. Zo worden oude panden afgebroken om nieuwe, energiezuinige woningen te bouwen. Of leegstaande kantoorpanden worden omgebouwd tot studentenwoningen.

Dit soort projecten vragen om een speciale aanpak. Samenwerking tussen bouwpartijen, gemeenten en woningcorporaties wordt steeds belangrijker. En om consumenten en bedrijven nieuwe producten of productiemethoden te kunnen bieden, is ketensamenwerking zelfs noodzakelijk.

Bouw - Branches - Machinefabriek Westerhof

Concurrentie

Ondanks dit alles kampt ook de bouwsector met knelpunten. De vergrijzing maakt dat het lastiger is om personeel, vooral jongeren, te werven - met capaciteitsproblemen als gevolg. Daarnaast is de concurrentie in de sector onverminderd groot en doen bouwbedrijven er alles aan om aanbestedingen binnen te slepen.

Bij Machinefabriek Westerhof werken we graag mee aan de verduurzaming en ketensamenwerking in de bouw. We kunnen voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die niet alleen aan het product, maar ook aan ons als organisatie gesteld worden. Met onze ruime, wereldwijde ervaring met machinebouwprojecten voor de bouwsector kunnen we met ons projectmanagement, onze flexibiliteit en onze logistiek naadloos aansluiten bij onze opdrachtgevers.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk dan onze website of neem contact met ons op via telefoonnummer 0881 222 680, mail naar info@westerhofbv.nl of vul ons contactformulier in.