Energie

Klimaatakkoord

De energiemarkt is volop in ontwikkeling. De gevolgen van het klimaatakkoord van Parijs zijn goed te merken - waar CO₂-reductie eerst op zichzelf een belangrijk thema was, krijgt nu de versnelling hiervan meer aandacht. Want op dit moment wordt slechts ca. 5% van alle energie in Nederland op duurzame wijze opgewekt, dus om het doel van 50% duurzame energie in 2030 te halen moet er nog heel wat gebeuren. De voorspelling is dat in 2023 al 40% van alle elektriciteit op duurzame wijze opgewekt zal worden. De rest van de energievoorziening, dus gas en warmte, is met minder dan 10% duurzame energie nog niet zo ver.

Warmtevraag

Een ander resultaat van het klimaatakkoord is de beëindiging van het gebruik van aardgas in de bebouwde kom. Dit betekent dat ruim zeven miljoen huishoudens op andere manieren van verwarming, koken en verwarming van tapwater over zullen stappen. Ook bedrijven en glastuinbouw zullen kritisch moeten kijken naar nieuwe alternatieven voor de warmtevraag.

Duurzame energie

Kortom: er zijn nieuwe, duurzame energiebronnen nodig. Zonne- en windenergie worden steeds bekender, maar ook warmtepompen, microwarmte-krachtkoppelingen, geothermie en energie uit biomassa winnen aan terrein. Sommige burgers helpen actief mee aan de reductie van CO₂-uitstoot, bijvoorbeeld door de aanleg van zonnepanelen en het gebruik van restwarmte. Een groot deel verwacht echter dat de overheid en energiebedrijven de verantwoordelijkheid volledig op zich nemen. Een laatste groep heeft wel de intentie om bij te dragen aan een beter klimaat, maar heeft vanwege budgetproblemen niet de gewenste keuzevrijheid om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen.

Energie - Branches - Machinefabriek Westerhof.jpg

Prosumenten

Toch stijgt het aantal consumenten dat zelf energie produceert aanzienlijk. Consumenten worden producenten, of “prosumenten”, bespaarder, investeerder en handelaar. De vraag van deze groep verandert - zij willen niet langer alleen een goede, stabiele energielevering, maar vooral een goede dienstverlening. Dit houdt onder andere in dat men inzicht wil in gebruikte én opgewekte energie, liefst door middel van een toegankelijk systeem dat real-time data verschaft.

Bespaarde energie

Ondanks de minder negatieve impact van duurzame energie op het milieu, is het niet de schoonste energie. Dat is bespaarde energie. Uit onderzoek blijkt echter dat consumenten weinig gemotiveerd zijn om actief energie te besparen. Hier ligt dus ook een taak voor de energiebranche: het ontwikkelen van nieuwe producten, zoals apps of slimme meters met display, en consumenten wijzen op de voordelen van energiebesparing.

Van leverancier naar dienstverlener

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat energieleveranciers steeds vaker de rol van ‘matchmaker’ tussen vraag en aanbod op zich nemen. Ook worden totaaloplossingen aangeboden, waar bijvoorbeeld licht en warmte tegelijkertijd worden afgenomen. Door de beschikbaarheid van actuele informatie wordt het steeds gemakkelijker om op de marktontwikkelingen te anticiperen, zodat de juiste diensten en producten geboden kunnen worden.

Machinefabriek Westerhof B.V. ondersteunt verschillende opdrachtgevers in de on- en offshore energiebranche met constructies, machineonderdelen en onderhoud. We leveren graag meerwaarde met technische oplossingen die projecten duurzamer en beter maken.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk dan onze website of neem contact met ons op via telefoonnummer 0881 222 680, mail naar info@westerhofbv.nl of vul ons contactformulier in.