Defensie

Defensie is een veeleisende organisatie die hoge eisen stelt aan duurzaamheid en waarbij de kwaliteit onberispelijk moet zijn. Westerhof is trots onder meer controle apparatuur te ontwerpen, realiseren en onderhouden voor opdrachtgevers uit de defensiebranche. Daarmee geven we aan te kunnen voldoen aan de strengste eisen die de markt stelt aan gespecialiseerde installaties en apparatuur.