Defensie

De Nederlandse defensieorganisatie

De Nederlandse defensieorganisatie, kortweg Defensie, wordt gevormd door een aantal verschillende onderdelen. Ten eerste het ministerie van Defensie en de bestuursstaf, die samen het departement worden genoemd. Vervolgens de vier krijgsmachtdelen: de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. En tenslotte de ondersteunende organisaties, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De hoofdtaken van Defensie bestaan uit drie onderdelen: het beschermen van eigen grondgebied en dat van bondgenoten, het bevorderen van de (inter)nationale rechtsorde en stabiliteit en het leveren van bijstand bij rampen en crises.

Materieel

In 2018 is het budget voor Defensie zo’n € 9,2 miljard. Daarvan wordt zo’n € 1 miljard aan materieel en € 2 miljoen aan infrastructuur besteed. Dit materieel is onder te verdelen in twee categorieën: militaire producten en civiele producten. Militaire producten bestaan meestal uit een klein aantal grote investeringen, zoals jachtvliegtuigen of fregatten. Hiervoor is meestal één hoofdleverancier, die op zijn beurt kleinere toeleveranciers inhuurt. Civiele producten - kantoormeubilair, dienstauto’s, kleding, schoonmaak- en onderhoudsdiensten etc. - worden in grotere aantallen aangeschaft. Deze producten moeten, in tegenstelling tot het zelfde soort producten dat op de zakelijke markt wordt gebracht, wel vaak aan extra eisen voldoen.

Integriteit

Omdat Defensie een onderdeel van de Rijksoverheid is, worden alle uitgaven betaald met belastinggeld. De Nederlandse samenleving verwacht daardoor een zekere integriteit. Belangenverstrengeling, vriendjespolitiek, ongewenste bevooroordeling of zelfs maar de schijn van dit soort zaken kunnen desastreus zijn. Daarom is Defensie verplicht om de ‘Beleidsregels integriteit en uitsluitingen bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren’ te volgen, waarin BIBOB voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur staat. Kort gezegd komt het erop neer dat bedrijven die voor een aanbesteding op het gebied van bouw, milieu of ict, met een minimale waarde zoals in de Europese aanbestedingsregels staat, in aanmerking komen, onderzocht worden op hun integriteit. Dit vindt in eerste instantie plaats via een formulier met standaardvragen maar bij twijfel kan Bureau BIBOB worden ingeschakeld om nader onderzoek te doen.

Defensie - Branches - Machinefabriek Westerhof.jpg

Nederlandse Industrie

Waar mogelijk wordt de Nederlandse industrie betrokken bij projecten van Defensie. Dat gebeurt door jaarlijks te overleggen met het ministerie van Economische Zaken en de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV). Daardoor is het mogelijk om de Nederlandse industrie tijdig bij een project te betrekken.

Om zaken te doen met Defensie moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moet men over voldoende technische kennis en ervaring beschikken en moet de capaciteit voldoende zijn om een opdracht uit te kunnen voeren. Ook moet een organisatie een aantoonbaar sterke financiële en economische positie hebben, zodat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd is. Deze technische bekwaamheid en economische draagkracht moeten aantoonbaar zijn. Bedrijven die zakendoen met Defensie moeten vaak een kwaliteitszorgsysteem gebruiken. Dit kan een gangbaar systeem als ISO of HACCP zijn, maar in enkele gevallen wordt het Allied Quality Assurance Publications (AQAP) van de NAVO gebruikt. Tenslotte is er ook bij Defensie steeds meer aandacht voor duurzaamheid in de vorm van sociale en milieuaspecten. De wijze waarop leveranciers hiermee omgaan speelt ook een rol in de selectie.

Machinefabriek Westerhof is trots om aan de hoge eisen van Defensie te voldoen. We ontwerpen, realiseren en onderhouden onder meer controle-apparatuur voor opdrachtgevers uit de defensiebranche. Daarmee tonen we aan dat we voldoen aan de strengste eisen die de markt aan gespecialiseerde installaties en apparatuur stelt.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk dan onze website of neem contact met ons op via telefoonnummer 0881 222 680, mail naar info@westerhofbv.nl of vul ons contactformulier in.